Konferencja ICMS 2021

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz prezydium Komitetu Naukowego 14th International Conference on Metal Structures, ICMS’2021, Poznań 16-18 czerwca 2021, przekazuję informację o zmianie trybu konferencji ze stacjonarnej na zdalną (on-line), co jest związane z niepewną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz na całym świecie.

Jednocześnie informujemy że w związku z przejściem na konferencję zdalną:

  • przedłużona została rejestracja uczestników do 20.11.2020,
  • ostateczny termin składania pełnych wersji referatów ustalono na 20.11.2020, max objętość referatu to 6 stron,
  • obecnie jest możliwość przysłanie referatu bez wcześniej zgłoszonego abstraktu. Dla nowo zarejestrowanych osób termin nadsyłania pełnego referatu wynosi 1 miesiąc od daty rejestracji,
  • zaakceptowane przez Komitet Naukowy konferencji referaty będą opublikowane w CRC Press/Balkema (Taylor & Francis Group),
  • opłata konferencyjna została obniżona do 1100 PLN,
  • więcej informacji na stronie: http://icms2021.put.poznan.pl/

Zwracam się z gorącą prośbą o rozpowszechnianie wśród swoich współpracowników, kolegów, znajomych w kraju i za granicą, informacji o przedłużonym terminie nadsyłania referatów.

z poważaniem

Aleksander Kozłowski

przewodniczący KN ICMS’2021