EUROCODES:  ”DESIGN OF STEEL BUILDINGS”
Workshop with worked examples

16-17 October, 2014, Brussels, Belgium

Information

First Announcement and Preliminary Programme
First PRB-Workshop on
Contributions for the Ease of Use of the EUROCODES 4th and 5th December 2014 in Berlin

Szanowni Państwo,

proszę odnaleźć poniżej zaproszenie oraz wstępny program bezpłatnych warsztatów szkoleniowych na temat łatwości korzystania z Eurokodów, które odbędą się w dniach 4-5 grudnia w Berlinie.

Invitation and preliminary Programme

Registration form

Przegląd niektórych Eurokodów w CEN/TC 250

Szanowni Państwo,

Członkowie Komitetów Technicznych otrzymali, w ramach statutowej działalności PKNu, informację dotyczącą akcji zbierania uwag do Eurokodów Konstrukcyjnych.

Postanowiliśmy, aby w odniesieniu do konstrukcji stalowych i zespolonych oraz podstaw projektowania (w tym obciążeń) akcję tę rozszerzyć i przeprowadzić w ramach Sekcji Konstrukcji Metalowych.

Proszę wszystkich członków Sekcji, a także reprezentowane przez nich środowisko, o zaangażowanie w tę akcję i składanie na załączonych drukach (templates) wszelkich propozycji korekt błędów zauważonych we wzorach, odwołaniach i w tekście, uwag dotyczących niejasnych sformułowań itp., w nawiązaniu do pytań zadanych w załączonych drukach.

Propozycje korekt i zmian powinny być poparte mocnymi uzasadnieniami, najlepiej wynikami badań doświadczalnych czy teoretycznych, z podaniem ew. wcześniejszych publikacji na ten temat.

Uwagi proszę przesyłać na adres:
kozlowsk@prz.edu.pl

w terminie do 25 czerwca 2014 r.

Uwagi proszę przygotowywać najlepiej w j. angielskim, ale mogą być też przesyłane w j. polskim. Zebrane uwagi będą opracowane całościowo w j. angielskim, a ich omówione przedstawię na najbliższym zebraniu Sekcji w dniu 1 lipca 2014 w Kielcach.

Akcja dotyczy wielu norm, ale w kręgu bezpośredniego zainteresowania naszego środowiska są następujące normy:
PN-EN 1990,
PN-EN 1991: obciążenia własne, śnieg, wiatr, temperatura,
PN-EN 1993-1-1,
PN-EN 1993-1-8,
PN-EN 1993-1-12,
PN-EN 1994-1-1.

Z poważaniem,

Aleksander Kozłowski
w imieniu Zarządu Sekcji Konstrukcji Metalowych

templates

Nowości na stronie SKM

Na stronie internetowej Sekcji Konstrukcji Metalowych pojawiła się nowa zakładka w menu:

 • KT 128 PKN
  dotycząca prac Komitetu Naukowego PKN ds. Projektowania
  i Wykonawswa Konstrukcji Metalowych KT 128.

Ponadto, na stronie zostały umieszczone poniższe informacje:

 • Prezentacja nt. PROJEKTU SKILLS w ramach programu europejskiego UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, przygotowana przez
  Panią dr inż. Wioletę Barcewicz (zakładka: PRACE NAUKOWO- BADAWCZE /Granty zagraniczne).
 • Sprawozdanie z działalności Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN
  w roku 2013 r. (zakładka: SPRAWY BIEŻĄCE/ Sprawozdanie
  z ostatniego zebrania
  ).

Zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych

SEKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
KOMITETU INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN

 Zaprasza

na zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 marca 2014 roku (w czwartek) o godz. 11:30 w Gmachu Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej przy Al. Armii Ludowej 16, sala 101.

zaproszenie

Nowe zakładki

Administracja strony uprzejmie informuje, że powstała nowa zakładka:

„UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI CEN/ECCS”

wraz z dwiema podzakładkami:

 • Najbliższe zebrania
 • Sprawozdania z zebrań 

Zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych

SEKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
KOMITETU INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN

 Zaprasza

na zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, które odbędzie się w Krakowie w dniu 28 listopada 2013 roku
(w czwartek) o godz. 11.00 w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Warszawskiej 24.

Zaproszenie