Prezydium Sekcji

Prezydium Sekcji Konstrukcji Metalowych w kadencji 2012-2014

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Marian GIŻEJOWSKI
Politechnika Warszawska

Honorowy Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Jerzy ZIÓŁKO
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Przyrodniczo -Technologiczny w Bydgoszczy


Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. inż. Marian GWÓŹDŹ
Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Aleksander KOZŁOWSKI
Politechnika Rzeszowska

Sekretarz:

dr inż. Ewa SUPERNAK
Politechnika Gdańska
km_pan@wp.pl
 

Członkowie Prezydium:

prof. dr hab. inż. Bronisław GOSOWSKI
Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż., prof. UZ Jakub MARCINOWSKI
Uniwersytet Zielonogórski