Prezydium Sekcji

Prezydium Sekcji Konstrukcji Metalowych w kadencji 2020-2024

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Aleksander KOZŁOWSKI
Politechnika Rzeszowska


Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI
Uniwersytet Zielonogórski

Sekretarz naukowy:

dr hab. inż. Elżbieta SZMIGIERA
Politechnika Warszawska
km_pan@wp.pl