Sprawozdanie z IX Konferencji Naukowo-Technicznej Kształtowanie konstrukcji, Konstrukcje cienkościenne

W dniach 11-12 września 2015 r. na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury odbyła się dziewiąta konferencja naukowo-techniczna poświęcona przede wszystkim kształtowaniu konstrukcji. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB.

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz. Pierwsza sesja konferencji poświęcona była jubileuszowi pięćdziesięciolecia pracy dr hab. inż. Adama Reichharta, prof. PRz. Sylwetkę Jubilata oraz przebieg jego pracy w Zakładzie Geometrii Wykreślnej, a następnie w Katedrze Konstrukcji Budowlanych przypomnieli w swoich wystąpieniach dr hab. inż. Bogusław Januszewski, prof. PRz i prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski.

W kolejnych sesjach wygłaszano referaty. W sumie wygłoszono 32 z 34 zakwalifikowanych referatów.

Pierwszym tematem konferencji jest kształtowanie konstrukcji. Kształtowanie konstrukcji obejmuje dosyć szeroką tematykę. Rosnący rozwój komputerowego wspomagania projektowania umożliwia coraz łatwiejsze kształtowanie skomplikowanych obiektów i dokładniejsze analizowanie ich konstrukcji. Miało to odzwierciedlenie w referatach, w których prezentowano przegląd rozwiązań i tendencji ich zmian w realizacjach ostatnich kilku lat. W referatach opisywano zagadnienia kształtowania pojedynczych obiektów i ich konstrukcji. Inna grupa referatów dotyczyła problemów wykonawczych powstających w wyniku nieodpowiedniego ukształtowania konstrukcji.

Drugi temat konferencji – konstrukcje cienkościenne – był prezentowany nieco skromniej. Omówione zostały konstrukcje kojarzone ze stalą odpowiednio zabezpieczoną przed korozją i wyprofilowaną, które nadal znajdują powszechne zastosowanie jako elementy nośne obudowy obiektów o wciąż nowych formach, zwłaszcza w elewacjach. Prezentowano referaty mówiące o zastosowaniu blach fałdowych, w tym się referat opisujący przekrycie dworca lotniczego w Rzeszowie.

Konferencję finansowo wsparły organizacje i firmy z Podkarpacia: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, Przedsiębiorstwo budowlane „BESTA”, Przedsiębiorstwo „Inżynieria Rzeszów”, Firma „Karpat-Bud”, Firma „Rest” Rzeszów, Przedsiębiorstwo „Transsystem” Wola Dalsza, oraz, Firmia „Van-Pur”.

W konferencji wzięło udział 70 uczestników. Byli to pracownicy Politechnik: Białostockiej, Gdańskiej, Krakowskiej, Lubelskiej, Rzeszowskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, również przedstawiciele biur projektów i firm wykonawczych.

 

Zbigniew Kiełbasa

Dziekan WBIŚiA Piotr Koszelnik i Jubilat Adam Reichhart podczas sesji jubileuszowej. Fot. M. Misiakiewicz

Życzenia Jubilatowi składają przedstawiciele Sekcji Konstrukcji Metalowych, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Od lewej stoją prof. Marian Giżejowski, prof. Aleksander Kozłowski, prof. Marian Gwóźdź i Jubilat. Fot. M. Misiakiewicz

Uczestnicy konferencji. W środku Jubilat wraz z rodziną. Fot. M. Misiakiewicz

Biuro konferencji. Fot. A. Kozłowski