Sprawozdanie z seminarium naukowo-technicznego STALE NIERDZEWNE W KONSTRUKCJACH STALOWYCH

W dniu 13 października 2017 roku na terenie Politechniki Rzeszowskiej odbyło się seminarium naukowo – techniczne organizowane w ramach europejskiego projektu promocji najnowszych wytycznych Eurokodów dotyczących konstrukcyjnych stali nierdzewnych (PUREST – Promotion of New Eurocode Rules for Structural Stainless Steel).

Seminarium poświęcone było prezentacji zaleceń zawartych w Podręczniku projektowania konstrukcji ze stali nierdzewnych, który został przygotowany przez zespół kierowany przez dr Nancy Baddoo ze Steel Construction Institute (UK)
w ramach grantu europejskiego finansowanego przez Research Fund for Coal and Steel (RFCS) – Fundusz Badawczy Węgla i Stali  (grant 709600).

RFCS wspiera finansowo badania naukowe w sektorze węgla i stali. Projekty badawcze obejmują następujące dziedziny:

– procesy produkcyjne,

– pozyskiwanie i eksploatacja surowców,

– bezpieczeństwo pracy,

– ochronę środowiska i redukcję CO2.

Fundusz utworzono w 2002 roku, na bazie środków które pozostały
po przekształceniu Wspólnoty Węgla i Stali w Unię Europejską.

Co roku rozdzielane jest, w drodze otwartych konkursów, ok. 55 mln EURO między Uczelnie, Instytuty naukowe i badawczo- rozwojowe, a także firmy prywatne

W projekcie PUREST uczestniczyło 12 ośrodków akademickich i organizacji z 10 krajów Europy, m.in: The Steel Construction Institute – Wielka Brytania, Universitat Politècnica de Catalunya –Hiszpania, Universität Duisburg-Essen – Niemcy, Katholieke Universiteit Leuven – Belgia, Centro Sviluppo Materiali S.p.A (CSM) – Włochy, Universidade de Coimbra – Portugalia, Imperial College of Science Technology and Medicine – Wielka Brytania.

 

Celem projektu była popularyzacja nowych, opracowanych w czasie ostatnich 10 lat,  metod projektowania konstrukcji ze stali nierdzewnych, poprzez:

  • Publikację czwartego wydania Podręcznika projektowania konstrukcji ze stali nierdzewnych,
  • Tłumaczenie podręcznika na 9 języków,
  • Opracowanie oprogramowania i aplikacji zgodnych z zasadami Eurokodów,
  • Organizację krajowych seminariów i nagranie webinaru,
  • Opracowanie materiałów dydaktycznych do wykładów
    z Konstrukcji Metalowych,
  • Publikację artykułów w krajowej prasie technicznej.

Tłumaczenie podręcznika na język polski wykonali pracownicy Katedry Konstrukcji Budowlanych i Zakładu Dróg i Mostów WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej: Edyta Bernatowska, Lidia Buda-Ożóg, Aleksander Duda, Agnieszka Głuszko, Marcin Górski, Wiesław Kubiszyn, Angelika Raczak, Lucjan Ślęczka a nad całością czuwał prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski – redaktor naukowy polskiej wersji podręcznika.

W rzeszowskim seminarium uczestniczyło ponad 70 uczestników z różnych ośrodków akademickich, biur projektowych i przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem konstrukcji ze stali nierdzewnej z całej Polski. Seminarium rozpoczęło się uroczystym powitaniem uczestników przez Dziekana WBIŚiA dr hab. inż. Piotra Koszelnika, prof. PRz oraz kierownika projektu prof. dr hab. inż. Aleksandra Kozłowskiego.

W kolejnym wystąpieniu zaproszony gość dr inż. Zbigniew Brytan z Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechnik Śląskiej, zaprezentował bardzo interesujący referat dotyczący charakterystyki stali nierdzewnych, jako materiału konstrukcyjnego oraz problemu korozji. Po krótkiej, ale bardzo owocnej w dyskusję przerwie, swoje prezentacji dotyczące wyrobów i gatunków stali nierdzewnych, ich zastosowanie w konstrukcjach wygłaszali: dr inż. Wiesław Kubiszyn, mgr. inż. Angelika Raczak i mgr inż. Aleksander Duda.

Po wspólnym obiedzie, Prezes Stowarzyszenia Stal Nierdzewna Andrzej Michalski-Stępkowski, przekazał uczestnikom seminarium informacje na temat Stowarzyszenia Stal Nierdzewna i dynamicznie rozwijającego się rynku stali nierdzewnych w Polsce, która jest obecnie czwartym rynkiem tej stali w Europie.
W kolejnej części seminarium dr hab. inż. Lucjan Ślęczka i mgr inż. Edyta Bernatowska przedstawili zagadnienie projektowanie elementów i połączeń wg PN-EN 1993-1-4. Całość zakończyło wystąpienie mgr inż. Agnieszki Głuszko dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, a także demonstracja darmowego oprogramowania do zastosowania w konstrukcjach stalowych, oraz prezentacja metody Continuous Strength Method przedstawione przez mgr inż. Marcina Górskiego.

Uczestnicy seminarium otrzymali Podręcznik projektowania konstrukcji ze stali nierdzewnych, wydrukowany przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Rzeszowskiej.

Informacje o projekcie PUREST oraz wiele materiałów dotyczących konstrukcji ze stali nierdzewnych, w tym tekst podręcznika, dostępne będą na stronie internetowej:

www.steel-stainless.org/designmanual.

 

tekst: Aleksander Kozłowski, Lidia Buda-Ożóg

fotografie: Marian Misiakiewicz, Lidia Buda-Ożóg