Nowości książkowe

„SELECTED ISSUES OF SPECIAL STEEL STRUCTURES. CHIMNEYS, SILOS, TANKS”

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2019
Tomasz Michałowski, Marek Piekarczyk

__________________________________________________________________

„SELECTED DESIGN PROBLEMS OF THIN-WALLED STEEL MEMBERS AND CONNECTIONS IN BUILDING STRUCTURES”

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2018
Marek Piekarczyk

__________________________________________________________________

„KONSTRUKCJE METALOWE. CZĘŚĆ II”

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017
Kazimierz Rykaluk

__________________________________________________________________

„STATECZNOŚĆ KONSTRUKCJI SPRĘŻYSTYCH”

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017
Jakub Marcinowski

__________________________________________________________________

„STALOWE SŁUPY POWŁOKOWE”

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Sławomir Labocha, Jarosław Paluszyński

__________________________________________________________________

„ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI”

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
Anna Rawska-Skotniczny, Artur Margazyn

__________________________________________________________________

„KONSTRUKCJE METALOWE. CZĘŚĆ 1”

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016
Kazimierz Rykaluk

__________________________________________________________________

„PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH. CZ. 2. BELKI, PŁATWIE, WĘZŁY I POŁĄCZENIA, RAMY, ŁOŻYSKA”

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
Jan Żmuda

__________________________________________________________________

„VADEMECUM PROJEKTANTA. TOM 1. PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH”

Wydawnictwo Polcen, 2016
Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza

__________________________________________________________________

„KONSTRUKCJE STALOWE. PRZYKŁADY OBLICZEŃ WEDŁUG PN-EN 1993-1. CZĘŚĆ 3. HALE I WIATY”

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015
Pod redakcją prof. Aleksandra Kozłowskiego

__________________________________________________________________

„RECENT PROGRESS IN STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES”

Taylor & Francis Group, 2016
Redakcja: Marian A. Giżejowski, Aleksander Kozłowski, Jakub Marcinowski, Jerzy Ziółko

__________________________________________________________________

„PROJEKTOWANIE MOSTÓW ZESPOLONYCH WEDŁUG EUROKODU 4”

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2016
Tomasz Siwowski, Barbara Turoń

__________________________________________________________________

„PODSTAWY STATECZNOŚCI STALOWYCH KONSTRUKCJI PRĘTOWYCH”

Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2016
Szymon Pałkowski

__________________________________________________________________

„KONSTRUKCJE STALOWE. BELKI PODSUWNICOWE, ESTAKADY. CZĘŚĆ 1: BELKI PODSUWNICOWE”

Oficyna Wydawnicza UZ, 2016
Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska

__________________________________________________________________

„KONSTRUKCJE STALOWE Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH tom 1”

Polskie Wydawnictwo Techniczne, 2016
Jan Bródka przy współpracy Mirosława Broniewicza

__________________________________________________________________

„PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH. CZ. 1. DŹWIGARY KRATOWNICOWE, SŁUPY, RAMOWNICE”

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
Jan Żmuda

__________________________________________________________________

„STALOWE KONSTRUKCJE PRĘTOWE CZĘŚĆ III”

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015
Zdzisław Kurzawa,
Katarzyna Rzeszut,
Maciej Szumigała

__________________________________________________________________

„ZGINANIE I SKRĘCANIE CIENKOŚCIENNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI METALOWYCH”

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015
Bronisław Gosowski

__________________________________________________________________

„DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI STALOWYCH”

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Elżbieta Urbańska-Galewska,

Dariusz Kowalski

__________________________________________________________________

„PODSTAWY PROJEKTOWANIA I ODDZIAŁYWANIA NA KONSTRUKCJE BUDOWLANE”

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014
Antoni Biegus

__________________________________________________________________

„PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE POŁĄCZEŃ I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH. TOM II”

WYDANIE II 

Polskie Wydawnictwo Techniczne, 2015
pod redakcją Jana Bródki i Aleksandra Kozłowskiego

__________________________________________________________________

„OBCIĄŻENIA BUDYNKÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH   WEDŁUG  EUROKODÓW”
WYDANIE II 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Anna Rawska-Skotniczy

__________________________________________________________________

„KONSTRUKCJE ALUMINIOWE. PROJEKTOWANIE WEDŁUG EUROKODU 9”

Oficyna Wydawnicza Politechniki Krakowskiej, 2013
Marian Gwóźdź

 __________________________________________________________________

„PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW”

Polskie Wydawnictwo Techniczne, 2013
Jan Bródka, Mirosław Broniewicz

__________________________________________________________________

„KONSTRUKCJE WSPORCZE DŹWIGNIC”

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Jan Żmuda

__________________________________________________________________

„PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE POŁĄCZEŃ I WĘZŁÓW
KONSTRUKCJI 
STALOWYCH. TOM I”
WYDANIE II 

Polskie Wydawnictwo Techniczne, 2013
pod redakcją Jana Bródki i Aleksandra Kozłowskiego

__________________________________________________________________

„ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII KLEJENIA W METALOWYCH KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH”

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013
Marek Piekarczyk

__________________________________________________________________

„PRZYKŁADY OBLICZEŃ KONSTRUKCJI STALOWYCH”

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013
Jerzy Goczek, Łukasz Supeł, Michał Gajdzicki

__________________________________________________________________

„ZAGADNIENIA STATECZNOŚCI KONSTRUKCJI METALOWYCH”

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne we Wrocławiu , 2012
Kazimierz Rykaluk

__________________________________________________________________

„STALOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE NAPOWIETRZNYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA”
Projektowanie według norm europejskich

Wydawnictwo Naukowe PWN , 2012
Zbigniew Mendera, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik


 _________________________________________________________________

„HALE O KONTRUKCJI STALOWEJ”
Poradnik projektanta

Polskie Wydawnictwo Techniczne, 2012
Witold Kucharczuk, Sławomir Labocha

__________________________________________________________________

 „KONSTRUKCJE STALOWE. PRZYKŁADY OBLICZEŃ
WG PN-EN 1993-1.
CZĘŚĆ II. STROPY I POMOSTY”
WYDANIE II

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012
Pod redakcją prof. Aleksandra Kozłowskiego

__________________________________________________________________

„BADANIA LABORATORYJNE KONSTRUKCJI METALOWYCH”

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012
Bronisław Gosowski, Ernest Kubica

__________________________________________________________________

„STALOWE KONSTRUKCJE PRĘTOWE. CZĘŚĆ II.
 STRUKTURY PRZESTRZENNE, PRZEKRYCIA CIĘGNOWE,
MASZTY I WIEŻE”

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011
Zdzisław Kurzawa

_________________________________________________________________

„WYBRANE BADANIA I OBLICZENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH METODAMI PROBABILISTYCZNYMI”

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011
Marian Gwóźdź, Andrzej Machowski

__________________________________________________________________

MATERIAŁY Z XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI KONSTRUKCJE METALOWE – WROCŁAW 2011

__________________________________________________________________

„KONSTRUKCJE STALOWE. 
 WYBRANE ZAGADNIENIA OBLICZANIA I PROJEKTOWANIA”

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Szymon Pałkowski