Ukończone postępowania habilitacyjne

Jednostka realizacji habilitacji
(Uczelnia/Wydział)
Imię
i Nazwisko habilitanta 
Tryb Temat rozprawy habilitacyjnej lub „dzieła naukowego”  Recenzenci
 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Budownictwa i Architektury  Paweł Kossakowski    Wyznaczenie i analiza parametrów materiałowych modelu Gursona-Tvergaarda-Needlemana dla stali S235JR oraz ich zastosowanie w modelowaniu niszczenia stali S235JR w skali mikro- i makrostrukturalnej  prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański,
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński
Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska  Jerzy Goczek    Belki z kształtowników giętych stężone poszyciem z blach trapezowych prof. dr hab. inż. Antoni Biegus, prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski,
dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Mirosław Broniewicz Nośność połączeń spawanych węzłów w konstrukcjach stalowych z
rur
prof. Marian Gwóźdź,
prof. Lucjan Ślęczka,
prof. Eugeniusz Hotała
Politechnika Warszawska,
Wydział Inżynierii Lądowej
Elżbieta Szmigiera  A Dwugałęziowe słupy stalowo-betonowe prof. Kazimierz Flaga,
prof. Marian Giżejowski,
prof. Aleksander Kozłowski,

prof. Arkadiusz Madaj
Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Lucjan Ślęczka A Kształtowanie i analiza wybranych węzłów ram stalowych poddanych oddziaływaniom zmiennym prof. Jerzy Ziółko,
dr h.c.
prof. Lesław Kwaśniewski, prof. Marek Piekarczyk,
prof. Tomasz Siwowski